Spinner Muley

KKArt, 2017

Spinner Muley Bronze, graphite, motor, timer (8 sec.), wool 35 x 250 x 250 cm Photo: David Stjernholm
Spinner Muley Bronze, graphite, motor, timer (8 sec.), wool 35 x 250 x 250 cm Photo: David Stjernholm
Spinner Muley Bronze, graphite, motor, timer (8 sec.), wool 35 x 250 x 250 cm Photo: David Stjernholm
Spinner Muley Bronze, graphite, motor, timer (8 sec.), wool 35 x 250 x 250 cm Photo: David Stjernholm

Spinner Muley

2018


Vibrant Matter, SAK Kunstbygning, Svendborg

Tak til: